Programi

Redoviti i posebni programi

Programi

Uz redovit program odgoja i ostale skrbi za predškolsku djecu, u dječjem se vrtiću ostvaruju i posebni programi za djecu s poteškoćama u razvoju, za darovitu djecu te za djecu pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica i manjina, kao i posebni programi učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i športskog sadržaja. U specifične programe ulaze i tzv. programi predškole.

Vanjsko dječje igralište opremljeno je spravama i pješčanikom, a postupno će se zazeleniti prostor uz ogradu te će se postaviti montažni blok vrtovi za uzgoj povrća i začinskog bilja kao dio projekta održivog razvoja i života djece. Tom provedbom obavljati će se i EKO programi.

Stručne osobe

Dječji vrtić “DIN-DON” Gradec čine stručne osobe koje će se kroz svoj rad kontinuirano i dodatno educirati te usavršavati kako bi polaznici i korisnici vrtića imali što bolju i kvalitetniju ponudu. Vodeći se principom cjeloživotnog usavršavanja, planiramo aktivnosti koje se odnose na individualno kolektivno usavršavanje te dodatno obrazovanje izvan ustanove. Vrtićki tim čine:

Odgojitelji/ice: na poslovima njege, odgoja i naobrazbe, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi djece od prve godine života do polaska u osnovnu školu. Rad odgojitelja odvija se na osnovi programa rada kojeg donosi osnivač dječjeg vrtića, a suglasnost za taj program daje Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Ravnateljica, ujedno pedagog: organizira rad i prati kompletnu organizaciju rada, sudjeluje u planiranju rada, informira roditelje o zbivanjima u vrtiću i napretku djeteta, obavlja individualne sastanke s odgajateljima i roditeljima djece polaznika vrtića, izrađuje i podnosi godišnje izvještaje, organizira i sudjeluje na stručnim predavanjima, kontrolira realizaciju poslova i zadaće djelatnika, obavlja sve ostale poslove utvrđene zakonom i statutom.

Zdravstvena voditeljica: provodi zdravstvenu zaštitu u vrtiću što podrazumijeva praćenje rasta i razvoja te uhranjenosti djece, praćenje i procjenjivanje zdravstvenog stanja djeteta, provođenje preventivnih mjera za sprečavanje zaraznih bolesti, praćenje kvalitete prehrane, provođenje zdravstvenog odgoja djece roditelja i djelatnika vrtića.

Tehničko osoblje: dužnost tehničkog osoblja je izvršavati svoje poslove i dnevne zadatke pravovremeno, skrbiti o imovini, racionalno koristiti sredstva koja su im dana na raspolaganje, kulturno se ophoditi sa polaznicima, korisnicima, roditeljima i drugim ljudima koji se nalaze u vrtiću.

Sport

Tjelesni razvoj je integralni dio odgoja, važno je voditi brigu o pravilnom i ujednačenom razvoju. Iz navedenih razloga bitan je senzo-motorički razvoj djeteta kao preduvjet za cjelokupan tjelesni integritet, te poticaj za razvoj akademskih vještina djeteta. To znači pratiti taktilni, vestibularni i proprioceptivni osjet.

Aktivnosti vezane za organizirano tjelesno vježbanje u našem vrtiću:

  • jutarnja tjelovježba
  • vježbe za poticanje razvoja krupne muskulature
  • vježbe ravnoteže i spretnosti
  • provlačenja, puzanje, hodanje po suženoj površini
  • bacanje i hvatanje lopte
  • bacanje lopte u dalj
  • preskakanje užeta
  • igre natjecanja
  • organizirano kretanje
  • šetnje

Organizacija boravka djece u drugim klimatskim uvjetima – zimovanje, ljetovanje

Zdravi obroci

Svjesni smo da se hranom djeci osigurava potrebna energija i nutrijenti potrebni za rast, razvoj tjelesnih i mentalnih funkcija i za sve aktivnosti djece. Uravnoteženom i kvalitetnom prehranom djecu se želi potaknuti na usvajanje pravilnih prehrambenih navika kao i naučiti da je takva prehrana izvor hranjivih tvari potrebnih za pravilan rast i razvoj u predškolskoj dobi, što je pak temelj bitan za cijeli život. Stoga naši vrtićanci kroz dan imaju zdravi doručak, međuobrok, ručak i užinu koji su pripremljeni u dogovoru s zdravstvenom voditeljicom, a tjedni jelovnici mogu se pratiti u kategoriji jelovnici.